Ameliyathane Birimi

       6 masa ve salonla hizmet veren ameliyathanemizin 2012 yılı verileri aşağıdadır;

       Cerrah sayısı:29

       Cerrah başına düşen ameliyat sayısı:412,58

       A grubu ameliyat:86

       B-C   “      “         :3670

       D-E    “      “        :8209

       TOPLAM            :11965