Duyurular

ALO 140 TERÖR İHBAR HATTI

Terörle mücadele kapsamında olayiarın önlenmesinde, olaYların
aydınlatılması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleşen operasYonlarda
vatandaşlarIm|zcayapılan ihbarlar sonucunda çok sayıda terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilerek
önemli miktarda silah/mühimmat, patlayıcı madde ve bomba yaplm malzemesi ele geçiriimiŞ ve
böylelikle olması muhtemel bir çok terör eyleminin engellenmesi sağlanmıştır.
İhbarlar bizzat, yazı|ı, sözlü ve elektronik ofiamda,-Emniyet/Jandarma birimlerine, yurtdıŞında
Elçitik ve Konsolosluklara ve tüm 1urtta 155,156 İhbar hatlarına da yapılabilmektedir. Ancak terörle
mücadele çerçevesinde yapılacak ihbara ilişkin iş ve işlemlerin gizlilik kuralları içerisinde daha etkin
ve hızlı yürütülebilmesi amacıyla mevcut ihbar yollarına ilave olarak 30.10.2015 tarihinde "Alo 140
Terör İhbar Hattı" kurulmuştur.

ALO 140 ÜNLÜLER

 

ALO 140  SUNUCULAR

Duyuru Listesine Geri Dön